Sonde

Merne sonde

Izrađujemo merne sonde standardnih izvedbi (bajonet, lula) po zahtevu kupca. Širok spektar primene u industriji plastike i gume itd. Izrađene od nerđajućih čeličnih i mesinganih materijala prema DIN-43710, DIN-43714, IEC-584, odnosno JUS normama. Različite vrste termoparova (Fe-const., NiCr-Ni) i mernih otpornika (Pt-100, 2xPt-100, 2x50 itd.)

Sonde sa termo otpornicima i termo parovi sa izolovanim vrhovima imaju veliki "odziv" zahvaljujući specijalnoj masi kojom su zaliveni (visoka toplotna provodnost i visoka dielektrička otpornost, preko 20 Megaoma).
 


Copyright Elektroterm MB | Powered by Norma Reclamare 2015.